Menu

Одлуком Народне скупштине Републике Србије расписан је републички референдум ради потврђивања Аката о промени Устава Републике Србије, који се одржава 16.01.2022. године, у времену од 07:00 до 20:00 часова.

Преузмите обавештење

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у новчаној помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин, број 400-2032/2021-I од 01.12.2021.године на званичној интернет страници Општине www.paracin.rs . (доставити линк за правдање)
(помоћ је намењена за болесне чланове - за лечење)

Захтев са потребном документацијом, подноси се лично или препорученом поштом у канцеларији повереништва Комесаријата за избеглице и миграције општине Параћин, канцеларија број 7, од 02.децембра до 16.децембра 2021.године до 15:30 часова, на адресу: Општина Параћин- Комисије за избор корисника донаторских пројеката помоћи у новчаној помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин, ул. Томе Живановић бр. 10, 35250 Параћин.

С поштовањем,
Испред Комисије, Повереништво Бркић Ружица

Преузмите позив

Одобравају се додатна средства за реализацију већ одобреног годишњег програма спортских организација на територији општине Параћин за 2021. годину у износу од 1.188.556,00 динара на основу Предлога Одлуке стручне комисијe за оцену годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у складу са чланом 26. став 8. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/2017 ) и то:

Преузмите позив

Одобравају се годишњи програми од посебног значаја спортским организацијама за 2021. годину и средства у износу од 165.400,00 динара за реализацију годишњег програма од посебног значаја за 2021. годину на територији општине Параћин , на основу члана 19.став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/2017) који гласи „Сагласно закону, Општинско веће може изузетно одобрити одређени програм којим се реализују потребе и интереси грађана у области спорта из члана 137.став 1 Закона и на основу поднетог предлога програма у току године,без јавног позива,у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта,а подносе га овлашћени предлагачи програма из члана 138.став 5. Закона и када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у складу са програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма“ и на основу процене квалитета годишњих и посебних програма који обухвата критеријуме за селекцију и критеријуме за доделу средстава који су прописани на посебним обрасцима у складу са чланом 24 и 25 . Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/2017), и то:


Преузмите позив

            Оператер - привредно друштво ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац, са адресом Поповац бб, 35254 Поповац, поднео је Захтев за ревизију интегрисане дозволе бр: 353-01-00013/19-03 од 19.10.2020. године, за рад постројења и обављање делатности производње цемента на катастарским парцелама бр.: 2226, 2539/2, 280/2, 2530/11, 260/4, 260/5, 259/1, 269/5, 279, 277/1, 278/2, 277/2, 278/3, 274/2, 275/2,274/3 и 265/1 КО Поповац и кп.бр.: 4499, 4523, 4500, 4501/1, 4501/2, 4599/2, 4599/3, 4599/4, 4598/3, 4598/4, 4598/5, 4598/6, 4598/8, 6673, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7, 4602/2, 4602/3 све у КО Буљане, општина Параћин. 

Преузмите обавештење

Последњи конкурси и јавни огласи

14.01.2022

Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у пројекту енергетске санације породичних стамбених објеката уградњом соларних панела

in Конкурси и јавно оглашавање
Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у пројекту енергетске санације породичних стамбених објеката…
29.12.2021

Јавни увид у План детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници, на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину Почиње данас и траје 30 дана.

in Конкурси и јавно оглашавање
Нацрт овог Плана се излаже се на јавни увид од 29.12.2021. год. до 27.01.2022. године. Нацрт Плана ће бити изложен у…
24.12.2021

Oбавештење о поднетом захтеву ради издавања дозволе за складиштење неопасног отпада

in Конкурси и јавно оглашавање
Предузетник ''АРТ – ПАК '' Д.О.О. - Параћин, ул. Мајора Марка бб, поднео је Захтев за издавање дозволе за складиштење…
21.12.2021

ЈП "ЈКП" Параћин- Образложење за повећање цена

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите образложење за повећање цена погребних услуга Преузмите образложење за повећање цена изношење смећа…
17.12.2021

ЈП "ЈКП" Параћин- Захтев за сагласност ценовника

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите захтев за сагласност на ценовник изношења ком. отпада Преузмите захтев за сагласност на ценовник погребних…
15.12.2021

ЈП "Дирекција за изградњу" Параћин- ценовници за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите ценовник управљања јавним путевима Преузмите ценовник на одржавању саобраћајница Преузмите ценовник одржавања…
15.12.2021

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинско веће општине Параћин, на седници одржаној 14.12.2021. године, донело је Одлуку о расписивању Јавног позива за…
14.12.2021

Одлука о изменама и допунама Плана развоја општине Параћин 2021. – 2027.

in Конкурси и јавно оглашавање
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 14.12.2021. године, разматрајући Нацрт Одлуке о изменама и допунама…
14.12.2021

Управа за инвестиције и одрживи развој позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта следећих докумената:

in Конкурси и јавно оглашавање
Oпштинско веће продужава рок одржавања јавне расправе за сва заинтересована лица, грађане и правна лица да доставе…
08.12.2021

Oпштинско веће позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта следећих докумената

in Конкурси и јавно оглашавање
Oпштинско веће позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.