Menu

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији, преко Комесаријата за избеглице и миграције.
Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције, Народних хероја бр.4, 11070 Нови Београд, са напоменом "Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у __________________" (обавезно навести општину/град за који се подноси пријава на јавни позив), са напоменом "НЕ ОТВАРАТИ"
Крајњи рок за подношење пријаве на јавни позив је 31.децембар 2021.година

Преузмите документацију

Састанак представника надлежних органа општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и правним лицима , представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања одржаће се у среду 09.12,2021. године са почетком у 11 часова у просторијама Управе за урбанизам , финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, у улици Томе Живановића 10.

Преузмите позив

Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (у даљем тексту Правилник) уређују се: циљеви спровођења енергетске санације; радови, опрема и извештаји који се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у реализацији мера енергетске санације, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава и проценат суфинансирања; начин, услови пријаве на јавни позив и критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин, услови пријаве на јавни позив и критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава); праћење реализације и извештавање.

Преузмите правилник

I Општинско Веће општине Параћин расписује јавни позив за предлагање програма сталних манифестацијa од значаја за општину Параћин.


II Јавни позив за предлагање програма сталних манифестација расписује се ради остваривања јавног интереса и то у оквиру:
1. Суфинансирања спортских и културних манифестација у оквиру сарадње организација са територије општине Параћин, у оквиру међународне сарадње сличних организација, других општина и земаља;
2. Суфинансирања манифестација у оквиру афирмације, размене, стваралаштва и едукације младих са територије општине Параћин;
3. Суфинансирања других манифестација.

Преузмите позив

Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2021. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 900.000,00 динара.

Преузмите конкурс

Последњи конкурси и јавни огласи

14.01.2022

Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у пројекту енергетске санације породичних стамбених објеката уградњом соларних панела

in Конкурси и јавно оглашавање
Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у пројекту енергетске санације породичних стамбених објеката…
29.12.2021

Јавни увид у План детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници, на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину Почиње данас и траје 30 дана.

in Конкурси и јавно оглашавање
Нацрт овог Плана се излаже се на јавни увид од 29.12.2021. год. до 27.01.2022. године. Нацрт Плана ће бити изложен у…
24.12.2021

Oбавештење о поднетом захтеву ради издавања дозволе за складиштење неопасног отпада

in Конкурси и јавно оглашавање
Предузетник ''АРТ – ПАК '' Д.О.О. - Параћин, ул. Мајора Марка бб, поднео је Захтев за издавање дозволе за складиштење…
21.12.2021

ЈП "ЈКП" Параћин- Образложење за повећање цена

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите образложење за повећање цена погребних услуга Преузмите образложење за повећање цена изношење смећа…
17.12.2021

ЈП "ЈКП" Параћин- Захтев за сагласност ценовника

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите захтев за сагласност на ценовник изношења ком. отпада Преузмите захтев за сагласност на ценовник погребних…
15.12.2021

ЈП "Дирекција за изградњу" Параћин- ценовници за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите ценовник управљања јавним путевима Преузмите ценовник на одржавању саобраћајница Преузмите ценовник одржавања…
15.12.2021

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинско веће општине Параћин, на седници одржаној 14.12.2021. године, донело је Одлуку о расписивању Јавног позива за…
14.12.2021

Одлука о изменама и допунама Плана развоја општине Параћин 2021. – 2027.

in Конкурси и јавно оглашавање
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 14.12.2021. године, разматрајући Нацрт Одлуке о изменама и допунама…
14.12.2021

Управа за инвестиције и одрживи развој позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта следећих докумената:

in Конкурси и јавно оглашавање
Oпштинско веће продужава рок одржавања јавне расправе за сва заинтересована лица, грађане и правна лица да доставе…
08.12.2021

Oпштинско веће позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта следећих докумената

in Конкурси и јавно оглашавање
Oпштинско веће позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.