Menu

Јавни увид у нацрт просторног плана подручија посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручија посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш на животну средину.

Преузмите оглас

Преузмите документацију

Позивају се сви учесници конкурса којима је додељен мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спрецификацију трошкова (ревидирани образац буџета) у складу са додељеним средствима, или обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Преузмите решење

Преузмите предлог комисије

Расписује се јавни конкурс за финансирање или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин за 2020. годину предвиђених у Разделу 5. Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, функција 840, позиција 72 расходног дела буџета, економска класификација 481000 Дотације невладиним организацијама – традиционалне верске организације у износу од 2.600.000,00 динара

Преузмите конкурс

Преузмите документацију

Јавни позив скупштинама/саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин. Циљ јавног позива је пружање помоћи грађанима у остваривању њихове законом утврђене обавезе у погледу финансирања радова реконструкције стамбених зграда, чијим се извођењем подиже ниво естетског и животног простора а тиме и вредност објеката и стамбених јединица. Радови ће се обавити током 2020. године.

Преузмите конкурс

Преузмите документацију

Поводом Одлуке Председника Републике Србије о расписивању избора за Народне посланике и Одлуке Председнице скупштине РС о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 26.04.2020.године, достављамо Вам Јавни оглас о излагању на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Параћин, који би требало да објавите на званичном веб порталу општине Параћин.

Преузмите конкурс

Последњи конкурси и јавни огласи

29.09.2022

Ценовник Еуролин доо Параћин од 21.09.2022

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник Еуролин доо Параћин од 21.09.2022 - месечне карте Ценовник Еуролин доо Параћин од 21.09.2022 - појединачна…
23.09.2022

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, оператера ТП ''МИЛИЋ - МЕТАЛ'' ДОО

in Конкурси и јавно оглашавање
Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности Општине Параћин, на основу члана 63.став,…
09.09.2022

Увид у део посебног бирачког списка који се води за подручије општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Увид у део посебног бирачког списка који се води за подручије општине ПараћинПреузимање документа ._ERbj1g7D ._epNwrNGv…
06.09.2022

Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским заједницама који се финансирају и суфинансирају из буџета општине параћин у 2022. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским…
29.08.2022

Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Предлога Одлуке о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских…
26.08.2022

Обавештење- Термини обука за пописиваче

in Конкурси и јавно оглашавање
Термини обука за пописиваче и списак додељених инструктора пописивачима.Термини за пописиваче Термини за пописиваче…
25.08.2022

Јавни конкурс за финансирање и суфинасирање програма/пројеката који подстичу рад добровољна ватрогасна друштва на територији општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за финансирање и суфинасирање програма/пројеката који подстичу рад…
25.08.2022

Јавни позив за доделу награда и јавних признања општине Параћин поводом 27. септембра, празника општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Поводом 27. септембра празника општине Параћин, Одбор за награде и признања Скупштине општине Параћин, ПОЗИВА…
09.08.2022

Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Предлога Одлуке о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских…
05.08.2022

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
На захтев предузећа Телеком Србија а.д. Одељење за урбанизам и имовинско правне послове је спровело поступак за…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.